IN ẤN MINH QUỐC
Hotline hỗ trợ:

Call: 0981.918.799

Hotline hỗ trợ:

Call: 0981.918.799

slide image slide image slide image

In Ấn

  • IN HÓA ĐƠN LIÊN TỤC - 01

  • Mã SP:
  • Mô tả:
  • Giá: liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm
Sản phẩm cùng loại
Sản phẩm cùng loại
PHIẾU XUẤT NHẬP KHO BÌNH DƯƠNG - 04
PHIẾU XUẤT NHẬP KHO BÌNH DƯƠNG - 04

In ấn minh quốc tự hào là doanh nghiệp in phiếu thu chi giá rẻ tốt nhất tại bình dương. Nhằm đáp ứng nhu cầu in phiếu thu chi giá rẻ cho các doanh nghiệp, in ấn minh quốc xin gởi bảng giá gia công in biểu mẫu văn phòng tại bình dương như sau:

 

BẢNG GIÁ IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ, BIỂU MẪU VĂN PHÒNG, PHIẾU THU, PHIẾU CHI, ORDER, VÉ XE TẠI BÌNH DƯƠNG

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

 

 

IN PHIẾU THU - CHI BÌNH DƯƠNG

GIẤY : FORCE 70gsm

1 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 10.000đ/cuốn
20 9.500đ/cuốn
50 9.000đ/cuốn
100 8.500đ/cuốn
200 8.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

19.000đ/cuốn

20 18.000đ/cuốn
50 17.000đ/cuốn
100 16.000đ/cuốn
200 15.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN PHIẾU XUẤT - NHẬP KHO BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

2 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 15.000đ/cuốn
20 14.500đ/cuốn
50 14.000đ/cuốn
100 13.500đ/cuốn
200 13.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

30.000đ/cuốn

20 28.000đ/cuốn
50 27.000đ/cuốn
100 26.000đ/cuốn
200 25.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

3 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

150 Tờ/cuốn

10 22.000đ/cuốn
20 21.000đ/cuốn
50 20.500đ/cuốn
100 20.000đ/cuốn
200 19.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

150 Tờ/cuốn
 

10

42.000đ/cuốn

20 41.000đ/cuốn
50 40.000đ/cuốn
100 39.000đ/cuốn
200 38.000đ/ cuốn

 

THỜI GIAN GIAO HÀNG: 1 - 2 NGÀY  (Giá Trên chưa bao gồm VAT 10%, Giá trên đã bao gồm chi phí thiết kế

Đảm bảo in đẹp, sắc nét, rõ ràng, In Offset ghép bài

PHIẾU XUẤT NHẬP KHO BÌNH DƯƠNG - 03
PHIẾU XUẤT NHẬP KHO BÌNH DƯƠNG - 03

 

In ấn minh quốc tự hào là doanh nghiệp in phiếu thu chi giá rẻ tốt nhất tại bình dương. Nhằm đáp ứng nhu cầu in phiếu thu chi giá rẻ cho các doanh nghiệp, in ấn minh quốc xin gởi bảng giá gia công in biểu mẫu văn phòng tại bình dương như sau:

 

BẢNG GIÁ IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ, BIỂU MẪU VĂN PHÒNG, PHIẾU THU, PHIẾU CHI, ORDER, VÉ XE TẠI BÌNH DƯƠNG

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

 

 

IN PHIẾU THU - CHI BÌNH DƯƠNG

GIẤY : FORCE 70gsm

1 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 10.000đ/cuốn
20 9.500đ/cuốn
50 9.000đ/cuốn
100 8.500đ/cuốn
200 8.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

19.000đ/cuốn

20 18.000đ/cuốn
50 17.000đ/cuốn
100 16.000đ/cuốn
200 15.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN PHIẾU XUẤT - NHẬP KHO BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

2 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 15.000đ/cuốn
20 14.500đ/cuốn
50 14.000đ/cuốn
100 13.500đ/cuốn
200 13.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

30.000đ/cuốn

20 28.000đ/cuốn
50 27.000đ/cuốn
100 26.000đ/cuốn
200 25.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

3 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

150 Tờ/cuốn

10 22.000đ/cuốn
20 21.000đ/cuốn
50 20.500đ/cuốn
100 20.000đ/cuốn
200 19.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

150 Tờ/cuốn
 

10

42.000đ/cuốn

20 41.000đ/cuốn
50 40.000đ/cuốn
100 39.000đ/cuốn
200 38.000đ/ cuốn

 

THỜI GIAN GIAO HÀNG: 1 - 2 NGÀY  (Giá Trên chưa bao gồm VAT 10%, Giá trên đã bao gồm chi phí thiết kế

Đảm bảo in đẹp, sắc nét, rõ ràng, In Offset ghép bài

PHIẾU XUẤT NHẬP KHO BÌNH DƯƠNG - 02
PHIẾU XUẤT NHẬP KHO BÌNH DƯƠNG - 02

In ấn minh quốc tự hào là doanh nghiệp in phiếu thu chi giá rẻ tốt nhất tại bình dương. Nhằm đáp ứng nhu cầu in phiếu thu chi giá rẻ cho các doanh nghiệp, in ấn minh quốc xin gởi bảng giá gia công in biểu mẫu văn phòng tại bình dương như sau:

 

BẢNG GIÁ IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ, BIỂU MẪU VĂN PHÒNG, PHIẾU THU, PHIẾU CHI, ORDER, VÉ XE TẠI BÌNH DƯƠNG

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

 

 

IN PHIẾU THU - CHI BÌNH DƯƠNG

GIẤY : FORCE 70gsm

1 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 10.000đ/cuốn
20 9.500đ/cuốn
50 9.000đ/cuốn
100 8.500đ/cuốn
200 8.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

19.000đ/cuốn

20 18.000đ/cuốn
50 17.000đ/cuốn
100 16.000đ/cuốn
200 15.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN PHIẾU XUẤT - NHẬP KHO BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

2 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 15.000đ/cuốn
20 14.500đ/cuốn
50 14.000đ/cuốn
100 13.500đ/cuốn
200 13.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

30.000đ/cuốn

20 28.000đ/cuốn
50 27.000đ/cuốn
100 26.000đ/cuốn
200 25.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

3 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 22.000đ/cuốn
20 21.000đ/cuốn
50 20.500đ/cuốn
100 20.000đ/cuốn
200 19.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

42.000đ/cuốn

20 41.000đ/cuốn
50 40.000đ/cuốn
100 39.000đ/cuốn
200 38.000đ/ cuốn

 

THỜI GIAN GIAO HÀNG: 1 - 2 NGÀY  (Giá Trên chưa bao gồm VAT 10%, Giá trên đã bao gồm chi phí thiết kế

Đảm bảo in đẹp, sắc nét, rõ ràng, In Offset ghép bài

PHIẾU XUẤT NHẬP KHO BÌNH DƯƠNG - 01
PHIẾU XUẤT NHẬP KHO BÌNH DƯƠNG - 01

In ấn minh quốc tự hào là doanh nghiệp in phiếu thu chi giá rẻ tốt nhất tại bình dương. Nhằm đáp ứng nhu cầu in phiếu thu chi giá rẻ cho các doanh nghiệp, in ấn minh quốc xin gởi bảng giá gia công in biểu mẫu văn phòng tại bình dương như sau:

 

BẢNG GIÁ IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ, BIỂU MẪU VĂN PHÒNG, PHIẾU THU, PHIẾU CHI, ORDER, VÉ XE TẠI BÌNH DƯƠNG

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

 

 

IN PHIẾU THU - CHI BÌNH DƯƠNG

GIẤY : FORCE 70gsm

1 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 10.000đ/cuốn
20 9.500đ/cuốn
50 9.000đ/cuốn
100 8.500đ/cuốn
200 8.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

19.000đ/cuốn

20 18.000đ/cuốn
50 17.000đ/cuốn
100 16.000đ/cuốn
200 15.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN PHIẾU XUẤT - NHẬP KHO BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

2 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 15.000đ/cuốn
20 14.500đ/cuốn
50 14.000đ/cuốn
100 13.500đ/cuốn
200 13.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

30.000đ/cuốn

20 28.000đ/cuốn
50 27.000đ/cuốn
100 26.000đ/cuốn
200 25.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

3 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 22.000đ/cuốn
20 21.000đ/cuốn
50 20.500đ/cuốn
100 20.000đ/cuốn
200 19.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

42.000đ/cuốn

20 41.000đ/cuốn
50 40.000đ/cuốn
100 39.000đ/cuốn
200 38.000đ/ cuốn

 

THỜI GIAN GIAO HÀNG: 1 - 2 NGÀY  (Giá Trên chưa bao gồm VAT 10%, Giá trên đã bao gồm chi phí thiết kế

Đảm bảo in đẹp, sắc nét, rõ ràng, In Offset ghép bài

PHIẾU VẬN CHUYỂN BÌNH DƯƠNG - 04
PHIẾU VẬN CHUYỂN BÌNH DƯƠNG - 04

In ấn minh quốc tự hào là doanh nghiệp in phiếu thu chi giá rẻ tốt nhất tại bình dương. Nhằm đáp ứng nhu cầu in phiếu thu chi giá rẻ cho các doanh nghiệp, in ấn minh quốc xin gởi bảng giá gia công in biểu mẫu văn phòng tại bình dương như sau:

 

BẢNG GIÁ IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ, BIỂU MẪU VĂN PHÒNG, PHIẾU THU, PHIẾU CHI, ORDER, VÉ XE TẠI BÌNH DƯƠNG

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

 

 

IN PHIẾU THU - CHI BÌNH DƯƠNG

GIẤY : FORCE 70gsm

1 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 10.000đ/cuốn
20 9.500đ/cuốn
50 9.000đ/cuốn
100 8.500đ/cuốn
200 8.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

19.000đ/cuốn

20 18.000đ/cuốn
50 17.000đ/cuốn
100 16.000đ/cuốn
200 15.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN PHIẾU XUẤT - NHẬP KHO BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

2 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 15.000đ/cuốn
20 14.500đ/cuốn
50 14.000đ/cuốn
100 13.500đ/cuốn
200 13.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

30.000đ/cuốn

20 28.000đ/cuốn
50 27.000đ/cuốn
100 26.000đ/cuốn
200 25.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

3 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 22.000đ/cuốn
20 21.000đ/cuốn
50 20.500đ/cuốn
100 20.000đ/cuốn
200 19.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

42.000đ/cuốn

20 41.000đ/cuốn
50 40.000đ/cuốn
100 39.000đ/cuốn
200 38.000đ/ cuốn

 

THỜI GIAN GIAO HÀNG: 1 - 2 NGÀY  (Giá Trên chưa bao gồm VAT 10%, Giá trên đã bao gồm chi phí thiết kế

Đảm bảo in đẹp, sắc nét, rõ ràng, In Offset ghép bài

 

PHIẾU VẬN CHUYỂN BÌNH DƯƠNG - 03
PHIẾU VẬN CHUYỂN BÌNH DƯƠNG - 03

In ấn minh quốc tự hào là doanh nghiệp in phiếu thu chi giá rẻ tốt nhất tại bình dương. Nhằm đáp ứng nhu cầu in phiếu thu chi giá rẻ cho các doanh nghiệp, in ấn minh quốc xin gởi bảng giá gia công in biểu mẫu văn phòng tại bình dương như sau:

 

BẢNG GIÁ IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ, BIỂU MẪU VĂN PHÒNG, PHIẾU THU, PHIẾU CHI, ORDER, VÉ XE TẠI BÌNH DƯƠNG

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

 

 

IN PHIẾU THU - CHI BÌNH DƯƠNG

GIẤY : FORCE 70gsm

1 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 10.000đ/cuốn
20 9.500đ/cuốn
50 9.000đ/cuốn
100 8.500đ/cuốn
200 8.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

19.000đ/cuốn

20 18.000đ/cuốn
50 17.000đ/cuốn
100 16.000đ/cuốn
200 15.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN PHIẾU XUẤT - NHẬP KHO BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

2 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 15.000đ/cuốn
20 14.500đ/cuốn
50 14.000đ/cuốn
100 13.500đ/cuốn
200 13.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

30.000đ/cuốn

20 28.000đ/cuốn
50 27.000đ/cuốn
100 26.000đ/cuốn
200 25.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

3 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 22.000đ/cuốn
20 21.000đ/cuốn
50 20.500đ/cuốn
100 20.000đ/cuốn
200 19.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

42.000đ/cuốn

20 41.000đ/cuốn
50 40.000đ/cuốn
100 39.000đ/cuốn
200 38.000đ/ cuốn

 

THỜI GIAN GIAO HÀNG: 1 - 2 NGÀY  (Giá Trên chưa bao gồm VAT 10%, Giá trên đã bao gồm chi phí thiết kế

Đảm bảo in đẹp, sắc nét, rõ ràng, In Offset ghép bài

PHIẾU VẬN CHUYỂN BÌNH DƯƠNG - 02
PHIẾU VẬN CHUYỂN BÌNH DƯƠNG - 02

In ấn minh quốc tự hào là doanh nghiệp in phiếu thu chi giá rẻ tốt nhất tại bình dương. Nhằm đáp ứng nhu cầu in phiếu thu chi giá rẻ cho các doanh nghiệp, in ấn minh quốc xin gởi bảng giá gia công in biểu mẫu văn phòng tại bình dương như sau:

 

BẢNG GIÁ IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ, BIỂU MẪU VĂN PHÒNG, PHIẾU THU, PHIẾU CHI, ORDER, VÉ XE TẠI BÌNH DƯƠNG

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

 

 

IN PHIẾU THU - CHI BÌNH DƯƠNG

GIẤY : FORCE 70gsm

1 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 10.000đ/cuốn
20 9.500đ/cuốn
50 9.000đ/cuốn
100 8.500đ/cuốn
200 8.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

19.000đ/cuốn

20 18.000đ/cuốn
50 17.000đ/cuốn
100 16.000đ/cuốn
200 15.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN PHIẾU XUẤT - NHẬP KHO BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

2 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 15.000đ/cuốn
20 14.500đ/cuốn
50 14.000đ/cuốn
100 13.500đ/cuốn
200 13.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

30.000đ/cuốn

20 28.000đ/cuốn
50 27.000đ/cuốn
100 26.000đ/cuốn
200 25.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

3 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 22.000đ/cuốn
20 21.000đ/cuốn
50 20.500đ/cuốn
100 20.000đ/cuốn
200 19.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

42.000đ/cuốn

20 41.000đ/cuốn
50 40.000đ/cuốn
100 39.000đ/cuốn
200 38.000đ/ cuốn

 

THỜI GIAN GIAO HÀNG: 1 - 2 NGÀY  (Giá Trên chưa bao gồm VAT 10%, Giá trên đã bao gồm chi phí thiết kế

Đảm bảo in đẹp, sắc nét, rõ ràng, In Offset ghép bài

PHIẾU VẬN CHUYỂN BÌNH DƯƠNG  - 01
PHIẾU VẬN CHUYỂN BÌNH DƯƠNG - 01

In ấn minh quốc tự hào là doanh nghiệp in phiếu thu chi giá rẻ tốt nhất tại bình dương. Nhằm đáp ứng nhu cầu in phiếu thu chi giá rẻ cho các doanh nghiệp, in ấn minh quốc xin gởi bảng giá gia công in biểu mẫu văn phòng tại bình dương như sau:

 

BẢNG GIÁ IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ, BIỂU MẪU VĂN PHÒNG, PHIẾU THU, PHIẾU CHI, ORDER, VÉ XE TẠI BÌNH DƯƠNG

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

 

 

IN PHIẾU THU - CHI BÌNH DƯƠNG

GIẤY : FORCE 70gsm

1 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 10.000đ/cuốn
20 9.500đ/cuốn
50 9.000đ/cuốn
100 8.500đ/cuốn
200 8.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

19.000đ/cuốn

20 18.000đ/cuốn
50 17.000đ/cuốn
100 16.000đ/cuốn
200 15.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN PHIẾU XUẤT - NHẬP KHO BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

2 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 15.000đ/cuốn
20 14.500đ/cuốn
50 14.000đ/cuốn
100 13.500đ/cuốn
200 13.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

30.000đ/cuốn

20 28.000đ/cuốn
50 27.000đ/cuốn
100 26.000đ/cuốn
200 25.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

3 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 22.000đ/cuốn
20 21.000đ/cuốn
50 20.500đ/cuốn
100 20.000đ/cuốn
200 19.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

42.000đ/cuốn

20 41.000đ/cuốn
50 40.000đ/cuốn
100 39.000đ/cuốn
200 38.000đ/ cuốn

 

THỜI GIAN GIAO HÀNG: 1 - 2 NGÀY  (Giá Trên chưa bao gồm VAT 10%, Giá trên đã bao gồm chi phí thiết kế

Đảm bảo in đẹp, sắc nét, rõ ràng, In Offset ghép bài

PHIẾU THU CHI BÌNH DƯƠNG - 04
PHIẾU THU CHI BÌNH DƯƠNG - 04

In ấn minh quốc tự hào là doanh nghiệp in phiếu thu chi giá rẻ tốt nhất tại bình dương. Nhằm đáp ứng nhu cầu in phiếu thu chi giá rẻ cho các doanh nghiệp, in ấn minh quốc xin gởi bảng giá gia công in biểu mẫu văn phòng tại bình dương như sau:

 

BẢNG GIÁ IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ, BIỂU MẪU VĂN PHÒNG, PHIẾU THU, PHIẾU CHI, ORDER, VÉ XE TẠI BÌNH DƯƠNG

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

 

 

IN PHIẾU THU - CHI BÌNH DƯƠNG

GIẤY : FORCE 70gsm

1 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 10.000đ/cuốn
20 9.500đ/cuốn
50 9.000đ/cuốn
100 8.500đ/cuốn
200 8.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

19.000đ/cuốn

20 18.000đ/cuốn
50 17.000đ/cuốn
100 16.000đ/cuốn
200 15.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN PHIẾU XUẤT - NHẬP KHO BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

2 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 15.000đ/cuốn
20 14.500đ/cuốn
50 14.000đ/cuốn
100 13.500đ/cuốn
200 13.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

30.000đ/cuốn

20 28.000đ/cuốn
50 27.000đ/cuốn
100 26.000đ/cuốn
200 25.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

3 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 22.000đ/cuốn
20 21.000đ/cuốn
50 20.500đ/cuốn
100 20.000đ/cuốn
200 19.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

42.000đ/cuốn

20 41.000đ/cuốn
50 40.000đ/cuốn
100 39.000đ/cuốn
200 38.000đ/ cuốn

 

THỜI GIAN GIAO HÀNG: 1 - 2 NGÀY  (Giá Trên chưa bao gồm VAT 10%, Giá trên đã bao gồm chi phí thiết kế

Đảm bảo in đẹp, sắc nét, rõ ràng, In Offset ghép bài

PHIẾU THU CHI BÌNH DƯƠNG - 03
PHIẾU THU CHI BÌNH DƯƠNG - 03

In ấn minh quốc tự hào là doanh nghiệp in phiếu thu chi giá rẻ tốt nhất tại bình dương. Nhằm đáp ứng nhu cầu in phiếu thu chi giá rẻ cho các doanh nghiệp, in ấn minh quốc xin gởi bảng giá gia công in biểu mẫu văn phòng tại bình dương như sau:

 

BẢNG GIÁ IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ, BIỂU MẪU VĂN PHÒNG, PHIẾU THU, PHIẾU CHI, ORDER, VÉ XE TẠI BÌNH DƯƠNG

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

 

 

IN PHIẾU THU - CHI BÌNH DƯƠNG

GIẤY : FORCE 70gsm

1 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 10.000đ/cuốn
20 9.500đ/cuốn
50 9.000đ/cuốn
100 8.500đ/cuốn
200 8.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

19.000đ/cuốn

20 18.000đ/cuốn
50 17.000đ/cuốn
100 16.000đ/cuốn
200 15.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN PHIẾU XUẤT - NHẬP KHO BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

2 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 15.000đ/cuốn
20 14.500đ/cuốn
50 14.000đ/cuốn
100 13.500đ/cuốn
200 13.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

30.000đ/cuốn

20 28.000đ/cuốn
50 27.000đ/cuốn
100 26.000đ/cuốn
200 25.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

3 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 22.000đ/cuốn
20 21.000đ/cuốn
50 20.500đ/cuốn
100 20.000đ/cuốn
200 19.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

42.000đ/cuốn

20 41.000đ/cuốn
50 40.000đ/cuốn
100 39.000đ/cuốn
200 38.000đ/ cuốn

 

THỜI GIAN GIAO HÀNG: 1 - 2 NGÀY  (Giá Trên chưa bao gồm VAT 10%, Giá trên đã bao gồm chi phí thiết kế

Đảm bảo in đẹp, sắc nét, rõ ràng, In Offset ghép bài

PHIẾU THU CHI BÌNH DƯƠNG - 02
PHIẾU THU CHI BÌNH DƯƠNG - 02

In ấn minh quốc tự hào là doanh nghiệp in phiếu thu chi giá rẻ tốt nhất tại bình dương. Nhằm đáp ứng nhu cầu in phiếu thu chi giá rẻ cho các doanh nghiệp, in ấn minh quốc xin gởi bảng giá gia công in biểu mẫu văn phòng tại bình dương như sau:

 

BẢNG GIÁ IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ, BIỂU MẪU VĂN PHÒNG, PHIẾU THU, PHIẾU CHI, ORDER, VÉ XE TẠI BÌNH DƯƠNG

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

 

 

IN PHIẾU THU - CHI BÌNH DƯƠNG

GIẤY : FORCE 70gsm

1 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 10.000đ/cuốn
20 9.500đ/cuốn
50 9.000đ/cuốn
100 8.500đ/cuốn
200 8.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

19.000đ/cuốn

20 18.000đ/cuốn
50 17.000đ/cuốn
100 16.000đ/cuốn
200 15.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN PHIẾU XUẤT - NHẬP KHO BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

2 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 15.000đ/cuốn
20 14.500đ/cuốn
50 14.000đ/cuốn
100 13.500đ/cuốn
200 13.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

30.000đ/cuốn

20 28.000đ/cuốn
50 27.000đ/cuốn
100 26.000đ/cuốn
200 25.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

3 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 22.000đ/cuốn
20 21.000đ/cuốn
50 20.500đ/cuốn
100 20.000đ/cuốn
200 19.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

42.000đ/cuốn

20 41.000đ/cuốn
50 40.000đ/cuốn
100 39.000đ/cuốn
200 38.000đ/ cuốn

 

THỜI GIAN GIAO HÀNG: 1 - 2 NGÀY  (Giá Trên chưa bao gồm VAT 10%, Giá trên đã bao gồm chi phí thiết kế

Đảm bảo in đẹp, sắc nét, rõ ràng, In Offset ghép bài

PHIẾU THU CHI BÌNH DƯƠNG - 01
PHIẾU THU CHI BÌNH DƯƠNG - 01

In ấn minh quốc tự hào là doanh nghiệp in phiếu thu chi giá rẻ tốt nhất tại bình dương. Nhằm đáp ứng nhu cầu in phiếu thu chi giá rẻ cho các doanh nghiệp, in ấn minh quốc xin gởi bảng giá gia công in biểu mẫu văn phòng tại bình dương như sau:

 

BẢNG GIÁ IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ, BIỂU MẪU VĂN PHÒNG, PHIẾU THU, PHIẾU CHI, ORDER, VÉ XE TẠI BÌNH DƯƠNG

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

 

 

IN PHIẾU THU - CHI BÌNH DƯƠNG

GIẤY : FORCE 70gsm

1 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 10.000đ/cuốn
20 9.500đ/cuốn
50 9.000đ/cuốn
100 8.500đ/cuốn
200 8.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

19.000đ/cuốn

20 18.000đ/cuốn
50 17.000đ/cuốn
100 16.000đ/cuốn
200 15.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN PHIẾU XUẤT - NHẬP KHO BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

2 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 15.000đ/cuốn
20 14.500đ/cuốn
50 14.000đ/cuốn
100 13.500đ/cuốn
200 13.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

30.000đ/cuốn

20 28.000đ/cuốn
50 27.000đ/cuốn
100 26.000đ/cuốn
200 25.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

3 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 22.000đ/cuốn
20 21.000đ/cuốn
50 20.500đ/cuốn
100 20.000đ/cuốn
200 19.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

42.000đ/cuốn

20 41.000đ/cuốn
50 40.000đ/cuốn
100 39.000đ/cuốn
200 38.000đ/ cuốn

 

THỜI GIAN GIAO HÀNG: 1 - 2 NGÀY  (Giá Trên chưa bao gồm VAT 10%, Giá trên đã bao gồm chi phí thiết kế

Đảm bảo in đẹp, sắc nét, rõ ràng, In Offset ghép bài

HOÁ ĐƠN BÁN LẺ BÌNH DƯƠNG - 04
HOÁ ĐƠN BÁN LẺ BÌNH DƯƠNG - 04

In ấn minh quốc tự hào là doanh nghiệp in phiếu thu chi giá rẻ tốt nhất tại bình dương. Nhằm đáp ứng nhu cầu in phiếu thu chi giá rẻ cho các doanh nghiệp, in ấn minh quốc xin gởi bảng giá gia công in biểu mẫu văn phòng tại bình dương như sau:

 

BẢNG GIÁ IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ, BIỂU MẪU VĂN PHÒNG, PHIẾU THU, PHIẾU CHI, ORDER, VÉ XE TẠI BÌNH DƯƠNG

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

 

 

IN PHIẾU THU - CHI BÌNH DƯƠNG

GIẤY : FORCE 70gsm

1 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 10.000đ/cuốn
20 9.500đ/cuốn
50 9.000đ/cuốn
100 8.500đ/cuốn
200 8.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

19.000đ/cuốn

20 18.000đ/cuốn
50 17.000đ/cuốn
100 16.000đ/cuốn
200 15.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN PHIẾU XUẤT - NHẬP KHO BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

2 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 15.000đ/cuốn
20 14.500đ/cuốn
50 14.000đ/cuốn
100 13.500đ/cuốn
200 13.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

30.000đ/cuốn

20 28.000đ/cuốn
50 27.000đ/cuốn
100 26.000đ/cuốn
200 25.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

3 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 22.000đ/cuốn
20 21.000đ/cuốn
50 20.500đ/cuốn
100 20.000đ/cuốn
200 19.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

42.000đ/cuốn

20 41.000đ/cuốn
50 40.000đ/cuốn
100 39.000đ/cuốn
200 38.000đ/ cuốn

 

THỜI GIAN GIAO HÀNG: 1 - 2 NGÀY  (Giá Trên chưa bao gồm VAT 10%, Giá trên đã bao gồm chi phí thiết kế

Đảm bảo in đẹp, sắc nét, rõ ràng, In Offset ghép bài

HOÁ ĐƠN BÁN LẺ BÌNH DƯƠNG - 03
HOÁ ĐƠN BÁN LẺ BÌNH DƯƠNG - 03

In ấn minh quốc tự hào là doanh nghiệp in phiếu thu chi giá rẻ tốt nhất tại bình dương. Nhằm đáp ứng nhu cầu in phiếu thu chi giá rẻ cho các doanh nghiệp, in ấn minh quốc xin gởi bảng giá gia công in biểu mẫu văn phòng tại bình dương như sau:

 

BẢNG GIÁ IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ, BIỂU MẪU VĂN PHÒNG, PHIẾU THU, PHIẾU CHI, ORDER, VÉ XE TẠI BÌNH DƯƠNG

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

 

 

IN PHIẾU THU - CHI BÌNH DƯƠNG

GIẤY : FORCE 70gsm

1 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 10.000đ/cuốn
20 9.500đ/cuốn
50 9.000đ/cuốn
100 8.500đ/cuốn
200 8.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

19.000đ/cuốn

20 18.000đ/cuốn
50 17.000đ/cuốn
100 16.000đ/cuốn
200 15.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN PHIẾU XUẤT - NHẬP KHO BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

2 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 15.000đ/cuốn
20 14.500đ/cuốn
50 14.000đ/cuốn
100 13.500đ/cuốn
200 13.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

30.000đ/cuốn

20 28.000đ/cuốn
50 27.000đ/cuốn
100 26.000đ/cuốn
200 25.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

3 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 22.000đ/cuốn
20 21.000đ/cuốn
50 20.500đ/cuốn
100 20.000đ/cuốn
200 19.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

42.000đ/cuốn

20 41.000đ/cuốn
50 40.000đ/cuốn
100 39.000đ/cuốn
200 38.000đ/ cuốn

 

THỜI GIAN GIAO HÀNG: 1 - 2 NGÀY  (Giá Trên chưa bao gồm VAT 10%, Giá trên đã bao gồm chi phí thiết kế

Đảm bảo in đẹp, sắc nét, rõ ràng, In Offset ghép bài

HOÁ ĐƠN BÁN LẺ BÌNH DƯƠNG - 02
HOÁ ĐƠN BÁN LẺ BÌNH DƯƠNG - 02

In ấn minh quốc tự hào là doanh nghiệp in phiếu thu chi giá rẻ tốt nhất tại bình dương. Nhằm đáp ứng nhu cầu in phiếu thu chi giá rẻ cho các doanh nghiệp, in ấn minh quốc xin gởi bảng giá gia công in biểu mẫu văn phòng tại bình dương như sau:

 

BẢNG GIÁ IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ, BIỂU MẪU VĂN PHÒNG, PHIẾU THU, PHIẾU CHI, ORDER, VÉ XE TẠI BÌNH DƯƠNG

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

 

 

IN PHIẾU THU - CHI BÌNH DƯƠNG

GIẤY : FORCE 70gsm

1 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 10.000đ/cuốn
20 9.500đ/cuốn
50 9.000đ/cuốn
100 8.500đ/cuốn
200 8.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

19.000đ/cuốn

20 18.000đ/cuốn
50 17.000đ/cuốn
100 16.000đ/cuốn
200 15.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN PHIẾU XUẤT - NHẬP KHO BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

2 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 15.000đ/cuốn
20 14.500đ/cuốn
50 14.000đ/cuốn
100 13.500đ/cuốn
200 13.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

30.000đ/cuốn

20 28.000đ/cuốn
50 27.000đ/cuốn
100 26.000đ/cuốn
200 25.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

3 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 22.000đ/cuốn
20 21.000đ/cuốn
50 20.500đ/cuốn
100 20.000đ/cuốn
200 19.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

42.000đ/cuốn

20 41.000đ/cuốn
50 40.000đ/cuốn
100 39.000đ/cuốn
200 38.000đ/ cuốn

 

THỜI GIAN GIAO HÀNG: 1 - 2 NGÀY  (Giá Trên chưa bao gồm VAT 10%, Giá trên đã bao gồm chi phí thiết kế

Đảm bảo in đẹp, sắc nét, rõ ràng, In Offset ghép bài

HOÁ ĐƠN BÁN LẺ BÌNH DƯƠNG - 01
HOÁ ĐƠN BÁN LẺ BÌNH DƯƠNG - 01

In ấn minh quốc tự hào là doanh nghiệp in phiếu thu chi giá rẻ tốt nhất tại bình dương. Nhằm đáp ứng nhu cầu in phiếu thu chi giá rẻ cho các doanh nghiệp, in ấn minh quốc xin gởi bảng giá gia công in biểu mẫu văn phòng tại bình dương như sau:

 

BẢNG GIÁ IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ, BIỂU MẪU VĂN PHÒNG, PHIẾU THU, PHIẾU CHI, ORDER, VÉ XE TẠI BÌNH DƯƠNG

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

 

 

IN PHIẾU THU - CHI BÌNH DƯƠNG

GIẤY : FORCE 70gsm

1 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 10.000đ/cuốn
20 9.500đ/cuốn
50 9.000đ/cuốn
100 8.500đ/cuốn
200 8.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

19.000đ/cuốn

20 18.000đ/cuốn
50 17.000đ/cuốn
100 16.000đ/cuốn
200 15.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN PHIẾU XUẤT - NHẬP KHO BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

2 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 15.000đ/cuốn
20 14.500đ/cuốn
50 14.000đ/cuốn
100 13.500đ/cuốn
200 13.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

30.000đ/cuốn

20 28.000đ/cuốn
50 27.000đ/cuốn
100 26.000đ/cuốn
200 25.000đ/ cuốn

 

TÊN HÀNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ BÌNH DƯƠNG

GIẤY : Liên (Than)

3 liên, IN OFFSET

 A5 (14cm x 20cm) 

100 Tờ/cuốn

10 22.000đ/cuốn
20 21.000đ/cuốn
50 20.500đ/cuốn
100 20.000đ/cuốn
200 19.000đ/cuốn

A4 (21cm x 29cm) 

100 Tờ/cuốn
 

10

42.000đ/cuốn

20 41.000đ/cuốn
50 40.000đ/cuốn
100 39.000đ/cuốn
200 38.000đ/ cuốn

 

THỜI GIAN GIAO HÀNG: 1 - 2 NGÀY  (Giá Trên chưa bao gồm VAT 10%, Giá trên đã bao gồm chi phí thiết kế

Đảm bảo in đẹp, sắc nét, rõ ràng, In Offset ghép bài

2017 Copyright © MINH QUỐC. Web design by Nina Co.,Ltd